divendres, 27 de novembre de 2009

OMMMMM

Ombratge ombradiu, ominosa omega omnímode,
ombra omnipotent omòfaga, omple l'òmnibus omnipresent
la mort omnipotent que us amoïna